Sport Jako Element Dziedzictwa Kultury Ludzkości

Top Projekt – Traditional Sports‼️
Sport Jako Element Dziedzictwa Kultury Ludzkości‼️

Z zaszczytem informujemy o fakcie włączenia naszej Fundacji do międzynarodowego programu, promocji Sportów Tradycyjnych, realizowanego przez Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji​.

Wspólnie tworzymy zasób wiedzy na ten temat i rozwijamy naszą pasję, łączącą świat sportu i kultury.

Zapraszamy osoby, które chcą współpracować w przygotowaniu informacji na temat poszczególnych sportów tradycyjnych oraz do wsparcia tego projektu w social media:
Facebook Traditional Sports:https://www.facebook.com/traditionalsports/
Grupa LinkedIn Traditional sports and games:https://www.linkedin.com/groups/8655503
Instagram Sporty Tradycyjne:https://www.instagram.com/sportytradycyjne/ 

Komentuj na Facebooku

Opublikowane

You may also like...