Nie siej zamętu w sercu ani niepokoju. Uczyń je przestronnym, bo w takim tylko zamieszkuje mądrość - Miyamoto Musashi

Geneza

Sama idea promowania sportu jako nie tylko formy prozdrowotnej aktywności fizycznej czy też specyficznego wymiaru rozrywki, relaksu, odpoczynku, a właśnie alternatywy dla uzależnień i ciężkich sytuacji społecznych (w tym patologii) narodziła się w 2006 roku przy okazji współpracy z gdyńską formacją ABADA Capoeira Polonia. Dobre relacje z instruktorem grupy, Zinho, pozwoliły nam nie tylko zbudować zaufanie i nawiązać więź. Wspólne spotkania i organizacja imprez sportowych były prawdziwym impulsem do tego, by wykorzystać nasze możliwości do zrobienia czegoś wielkiego i dobrego dla społeczności.