Nie siej zamętu w sercu ani niepokoju. Uczyń je przestronnym, bo w takim tylko zamieszkuje mądrość - Miyamoto Musashi

Nasz Sklep – BIOTOPJA!

cropped-Ogólnopolski-Projekt-Fundacji-Start-Sport-na-rok-20182F20„DROGA-MŁODEGO-WILKA-SPORTU-II”Program-Dedykowany-Dzieciom-i-Młodzieży-2

Zapraszamy na www.BIOTOPJA.pl

Złoty Podział w Ramach Programu Partnersko – Rabatowego!

Do Złotego Podziału dochodzi dzięki interakcji Klientów naszej Platformy z Partnerami Start-Sport! To Nasi Klienci decydują na jaki Projekt Partnerski ma być dokonany transfer środków, wynikający z dokonanej operacji handlowej. Na potrzeby współpracy Organizator Platformy Handlowej BIOTOPJA Fundacja Start-Sport tworzy dla każdego powiązanego projektowo z nią Partnera panel administracyjny z wygenerowanym indywidualnym Kodem Partnersko – Rabatowym oraz informacją o zgromadzonych środkach finansowych.

Jak to działa!?

Dokonując zakupów Klient wpisuje Kod Partnersko – Rabatowy, przypisany danemu projektowi. Baza Aktywnych Projektów znajduje się w zakładce Projekt i Partnerzy. 

Kody te umożliwiają Partnerowi gromadzenie kapitału finansowego na realizowanie ustalonych z Fundacją Start-Sport działań zgodnych z ideą Fundacji. Przykładowo może być to organizacja zawodów, zakup sprzętu sportowego, wyjazd na obóz sportowy, czy wsparcie indywidualne dla dobrze rokującego zawodnika. Ważnym aspektem jest fakt, by środki były rozdysponowane zgodnie z wcześniej założoną strategią i znalazły pokrycie w czynach i dokumentacji obiegu środków, które będą potrzebne do rozliczenia się z placówką podatkową.

Przebieg projektów będzie również przedstawiany Klientom Platformy Handlowej BIOTOPJA, gdyż to oni współtworzą daną aktywność, decydując, który projekt wspierają dokonując zakupów.

CZYLI!

Dzięki Kodowi Partnerzy zyskują środki na realizowanie projektów pod szyldem Start-Sport, a Klienci Platformy Handlowej BIOTOPJA zyskują upust cenowy na zakupiony produkt.

Do dyspozycji Klientów stworzyliśmy ZŁOTY KOD:

10%  z Obrotu na Projekt Partnerski + 5 % Rabat dla Klienta  = Szczęście i Radość!

Program Partnersko-Rabatowy opieramy na zasadach rekomendacji, zaufania i efektywnie – efektownym działaniu z ciągiem przyczynowo-skutkowym szeroko idącej współpracy międzyludzkiej.

Platforma Handlowa BIOTOPJA Fundacji Start-Sport jest narzędziem biznesowym, będącym naszą formą gromadzenia zasobów finansowych na działania wynikające z powołania Fundacji.

Partnerzy Fundacji: Sportowcy Klasy Mistrzowskiej, Olimpijczycy, Kluby Sportowe, Placówki Pro-Zdrowotne oraz Zaprzyjaźnione z Nami inne Organizacje Pozarządowe.

Łączymy w Partnerstwie Kulturę Przedsiębiorczości z Kulturą Fizyczną!

Mamy za sobą 10 lat historii. Nie korzystaliśmy i korzystać nie zamierzamy z grantów, dofinansowań publicznych, czy ze środków przydzielanych organizacjom pożytku publicznego. Realizacje nasze opieramy tylko na własnej kreatywności w myśl zasad kultury przedsiębiorczości.

Głównym elementem inspirującym nas do aktywowania połączenia wielu inicjatyw sportowo – biznesowych w Programie Partnersko – Rabatowym jest chęć działania i rozwoju idei Start-Sport promującej aktywny styl życia z dala od słabostek dnia codziennego. Ważnym aspektem jest budowanie sieci powiązań ludzi godnych zaufania,mogących i chcących angażować siebie w kreowanie wspólnych projektów, w oparciu o zasoby finansowe wygenerowane poprzez Platformę Handlową BIOTOPJA Fundacji Start-Sport, jak i inne możliwości Fundacji.

Fundacja Start-Sport z przyjemnością będzie wspierała aktywności wyróżniających się Partnerów poprzez wskazywanie dodatkowych form budowania zaplecza finansowego, np. na poziomie marketingu sportowego z wykorzystaniem zasobów promocyjnych klubów oraz wizerunków sportowców.

Każda relacja biznesowa jest umocowana Umową Partnerską, która określa wspólny cel, czas trwania danego zadania, zasady prowizji oraz sposób rozliczenia zysku z organami podatkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminami Programu Partnerskiego oraz Kodów Partnersko – Rabatowych.