Nie siej zamętu w sercu ani niepokoju. Uczyń je przestronnym, bo w takim tylko zamieszkuje mądrość - Miyamoto Musashi

Partnerskie Kluby

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21